Verlag Klett-Cotta, J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH